Termenii si conditiile generale de vanzare(TCGV)  se vor aplica tuturor vanzarilor de bunuri si servicii de catre SC ISTRATE GENERAL CONSTRUCT S.R.L., prin intermediul magazinului online https://otelbetononline.ro catre Cumparator si pot fi modificate numai cu acordul expres, exprimat in scris, al ambelor parti.

In acest TCGV, urmatorii termeni vor insemna:

"Cumparator": persoana fizica, firma, companie sau alta entitate juridica ce emite o Comanda.

"Vanzator": societatea comerciala SC ISTRATE GENERAL CONSTRUCTS.R.L.,  CUI RO 34261230, Nr. Reg. Comert  J29/415/2015

"Cerere de Comanda": un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vanzator si Cumparator prin care Vanzatorul este de acord sa livreze Bunurile si Serviciile, si Cumparatorul este de acord sa primeasca aceste Bunuri si Servicii si sa faca plata acestora.

"Contract": o Comanda confirmata de catre Vanzator.

"Drepturi de proprietate Intelectuala" (in continuare DPI): toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor si drepturi in natura de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, brevete, marci inregistrate si inregistrari ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.

"Specificatii": toate specificatiile si/sau descrierile Bunurilor si Serviciilor, astfel cum sunt precizate in comanda.

Articolul 2 - DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin lansarea unei Comenzi electronice sau telefonice pe site-ul anterior mentionat, Cumparatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vanzatorul isi deruleaza operatiunile. Comanda va fi compusa din urmatoarele documente, in ordinea importantei:

1) Cererea de Comanda (impreuna cu mentiunile clare asupra datelor de livrare si facturare) si conditiile sale specifice

2) Specificatiile Cumparatorului (acolo unde este cazul)

3) TCGV

Daca Vanzatorul confirma comanda, acest lucru va implica o acceptare completa a termenilor Comenzii. Acceptarea comenzii de catre Vanzator se considera finalizata atunci cand exista o confirmare verbala (telefonica) sau electronica (e-mail) din partea Vanzatorului catre Cumparator, fara a necesita o confirmare de primire din partea acestuia din urma. Vanzatorul nu considera in niciun moment o comanda neconfirmata ca avand valoarea unui Contract. Confirmarea comenzii se face de catre o persoana din cadrul firmei si nu in mod automat, de catre sistem.

Articolul 3 - VALABILITATE

Prezentul Contract intra in vigoare la confirmarea Comenzii de catre Vanzator. Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii si conditiile generale de vanzare vor sta la baza Contractului astfel incheiat, acestia completandu-se cu Certificatul de Garantie emis de catre Vanzator sau un furnizor al acestuia.

Articolul 4 - EXTINDEREA OBLIGATIILOR VANZATORULUI

4.1 Vanzatorul isi va utiliza cunostintele sale profesionale si tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat in Comanda si va livra Bunurile si Serviciile care indeplinesc cerintele, nevoile si specificatiile Cumparatorului;

4.2 Informatiile prezentate pe site-urile vanzatorului au caracter informativ si pot fi modificate de Vanzator fara o anuntare prealabila. De asemenea, din considerente legate de spatiu si coerenta structurii informatiei, descrierile produselor pot fi incomplete insa Vanzatorul va prezenta, in masura rezonabil posibila, informatiile cele mai relevante pentru ca produsul sa fie utilizat in parametrii pentru care a fost achizitionat;

4.3 Comunicarea cu magazinul  se poate face prin interactiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele mentionate la rubrica "contact". Vor fi excluse din site sau ignorate pareri sau adresari ce contin injurii sau un limbaj neadecvat. Vanzatorul are libertatea de a gestiona informatiile primite fara a fi nevoit sa aduca justificari pentru aceasta.

Articolul 5 - CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA

Vanzatorul poate cesiona si/sau subcontracta o terta parte pentru servicii ce tin de onorarea comenzii , cu informarea Cumparatorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vanzatorul va fi intotdeauna responsabil fata de Cumparator pentru toate obligatiile contractuale.

Articolul 6 - DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA (DPI)

Cumparatorul intelege dreptul de proprietate intelectuala si nu va dezvalui unei terte parti si nici nu va face publice (pe internet sau media) niciuna dintre informarile primite de la Vanzator.

De asemenea, numele site-urilor, precum si insemnele grafice sunt marci inregistrate in proprietatea Otelbetononline si nu pot fi preluate, copiate sau folosite fara acordul scris al proprietarului.

Articolul 7 - CONFIDENTIALITATE - PUBLICITATE

Toate planurile, documentele si informatiile de orice natura furnizate de catre Cumparator Vanzatorului, incluzand fara a limita comanda, vor ramane in proprietatea Vanzatorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului si pot fi facute cunoscute numai cu consimtamantul scris al Vanzatorului si dupa obtinerea unui angajament de confidentialitate din partea celui care le primeste.

Nicio declaratie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire catre terte parti nu va fi facuta de Cumparator cu privire la comanda fara consimtamantul prealabil scris al Vanzatorului.

Articolul 8 - TERMENE SI PENALITATI

In cazul in care nu pot fi respectate termenele de livrare si/sau pornire a Comenzii, Vanzatorul este obligat sa anunte Cumparatorul cu privire la termenul estimat de finalizare a livrarii. In cazul neexecutarii totale sau partiale din partea Vanzatorului a Contractului in conformitate cu termenele stabilite, Cumparatorul va avea dreptul sa solicite Vanzatorului daune suplimentare, cand o atare posibilitate este permisa de lege,.

In cazul in care intarzie din vina sa plata marfurilor in termenul prevazut in factura emisa de Vanzator, Cumparatorul este obligat la plata unei penalitati de 0,5% din suma datorata pentru fiecare zi de intarziere.

In cazul in care Vanzatorul primeste informatii eronate legate de facturarea sau livrarea produselor se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta incadrandu-se intr-un interval de 3 zile lucratoare.

Articolul 9 - FACTURARE - PLATI

Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in Comanda. Vanzatorul va emite catre Cumparator o factura pentru Bunurile si Serviciile livrate, obligatia Cumparatorului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare.

Articolul 10 - RISCURI SI RESPONSABILITATI

10.1 Livrare

Vanzatorul se obliga sa expedieze Bunurile si Serviciile in sistem door-to-door catre Cumparator.

10.2 Transport - Ambalare

Exceptand cazul in care Vanzatorul si Cumparator convin altfel, Vanzatorul se descarca de riscurile si responsabilitatile asociate cu Bunurile si Serviciile in momentul predarii acestora catre societatea de curierat intern cu care Vanzatorul colaboreaza sau catre reprezentantul Cumparatorului.

Vanzatorul va asigura ambalarea corespunzatoare a Bunurilor si Serviciilor si va asigura transmiterea documentelor insotitoare.

Vanzatorul va efectua livrarea Bunurilor si Serviciilor pe teritoriul Romaniei.

10.3 Servicii la fata locului

Vanzatorul poate asigura, la solicitarea expresa a Cumparatorului servicii constand in descarcarea, instalarea, pornirea si acceptarea livrarii. Aceste servicii vor fi negociate direct intre Vanzator si Cumparator, in ceea ce priveste pretul, conditiile de plata si conditiile de furnizare a acestora.

Articolul 11 - ACCEPTARE

Acceptarea va fi facuta atunci cand Bunurile si Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice mentionate in Comanda. In cazul in care Cumparatorul descopera ca Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificatiilor tehnice, Vanzatorul va aduce la conformitate Produsele si Serviciile in termen maxim egal cu termenul de executie al Comenzii, fara a imputa Cumparatorului eventuale costuri legate de aceste operatiuni. De asemenea, Vanzatorul va respecta prevederile Legii nr. 51/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanta, ceea ce confera Cumparatorului (numai in conditiile actului normativ mentionat) dreptul ca in termen de 10 zile sa denunte unilateral Contractul, urmand sa primeasca in termen de 30 de zile de la denuntarea unilaterala in scris (document semnat de Cumparator si transmis electronic sau prin posta cu confirmare de primire) pretul Contractului, conditionat de returnarea Bunurilor si Serviciilor.

Ori de cate ori se considera Cumparatorul ca a actionat cu rea-credinta, Vanzatorul are dreptul sa-i solicite daune interese, in conditiile dreptului comun.

De asemenea, pentru motive justificate, Vanzatorul isi rezerva dreptul de a restrictiona accesul Cumparatorului pe pagina web a magazinului.

Articolul 12 -  ERORI DE OPERARE

 Firma noastra face eforturi permanente pentru a pastra acuratetea informatiilor din acesta prezentare. Rareori acestea pot contine mici inadvertente: fotografia are caracter informativ si poate contine accesorii neincluse in pachetele standard, unele specificatii sau pretul pot fi modificate de catre distribuitor fara preaviz.

De asemenea pretul poate sa fie modificat, caz in care Cumparatorul va fi informat cu privire la ultimul pret prin telefon, dupa plasarea comenzii, putand in acel moment anula comanda daca nu este multumit.

Articolul 13 - GARANTII

Pe langa orice alte garantii prevazute de legile aplicabile si detaliate in Certificatul de Garantie emis de catre Vanzator, acesta garanteaza Cumparatorul impotriva oricarei neconformitati care poate afecta intreaga sau o parte a Bunurilor si Serviciilor, cu exceptia uzurii normale, pentru o perioada de 24 luni de la data emiterii facturii de vanzare. Exceptie fac produsele consumabile, care nu beneficiaza de garantie.

Articolul 14 - TRANSFERUL PROPRIETATII

Proprietatea asupra Bunurilor si Serviciilor va fi transferata la momentul efectuarii platii din partea Cumparatorului, in locatia indicata in comanda (intelegand prin livrare semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala in cazul livrarilor efectuate de personalul Vanzatorului). In cazul livrarii prin curier, acesta nu este autorizat de catre Vanzator sa permita Cumparatorului deschiderea coletelor inainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnarii de livrare si achitarii eventualei contravalori a acestora. Vanzatorul nu poate fi facut responsabil de continutul coletelor expediate decat daca exista un acord incheiat intre Cumparator si reprezentantul curierului care a efectuat livrarea.

Articolul 15 - RESPECTAREA LEGILOR SI STANDARDELOR

Vanzatorul va respecta toate dispozitiile legale aplicabile , inclusiv dar fara limitare la fabricarea, asamblarea, manipularea, transportul, depozitarea, ambalarea sau livrarea Bunurilor si Serviciilor, precum si pe cele relative la sanatate, securitate si mediu.

Articolul 16 - RASPUNDERE

Vanzatorul nu poate fi tinut responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumparatorul sau oricare terta parte le poate suferi ca rezultat al executarii de catre Vanzator a oricareia din obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor si Serviciilor dupa livrare, si in special pentru pierderea produselor.

Vanzatorul va fi tinut raspunzator in cazul in care sub-contractantii si/sau partenerii sai de orice fel implicati in executarea Comenzii nu indeplinesc oricare din obligatiile contractuale.

Articolul 17 - INCALCARE - TERMINARE

Daca vanzatorul nu executa obligatiile sale, inclusiv in perioada de garantie, Cumparatorul va notifica Vanzatorul asupra acestei neexecutari. Un plan de actiune va fi convenit intre Parti in termen de 3 zile de la notificare.

Cumparatorul poate sa anuleze o Comanda prin e-mail, inainte ca aceasta sa fi fost livrata. In caz contrar, comanda va face obiectul returnarii bunurilor, in conditiile mentionate pe site-urile Vanzatorului.

Articolul 18 - FORTA MAJORA

Niciuna din parti nu va fi tinuta raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este urmarea unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

Articolul 19 - LEGEA APLICABILA - JURISDICTIA

Prezentul contract este supus legii romane. Orice litigii nascute din interpretarea si executarea acestui contract se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care nu se ajunge la un acord pe aceasta cale se va apela la instantele judecatoresti competente de la sediu Vanzatorului.

Articolul 20 - PREVEDERI DIVERSE

Daca una sau mai multe prevederi ale prezentelor TCGV sunt in conflict cu oricare cerinta legal aplicabila, numite prevederi nu vor fi aplicate iar Partile vor conveni, de comun acord, noi prevederi care sa respecte spiritul prevederilor initiale.

Partile in contract vor fi considerate contractanti independenti si niciuneia din parti nu i se acorda dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligatie pe seama sau in dauna celeilalte. Termenii si conditiile din acest contract inlocuiesc orice alte intelegeri anterioare scrise sau verbale dintre Partile amintite, referitoare la obiectul prezentului Contract si nu pot fi modificate decat prin intelegere scrisa semnata de ambele parti.